Nastavte správně GDPR cookies

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je platné ve všech členských státech EU od 25. května 2018. Protože GDPR klade zvláštní důraz na soubory cookie a pro provozovatele webových stránek začínají platit důležitá nová nařízení, sestavili jsme pro vás přehled těch nejdůležitějších informací.

Rechtskonforme Cookie-Banner- und Consentlösung

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Abychom vám pomohli s věcmi, jako je GDPR, CMP a souhlas, sepsali jsme zde nejčastější dotazy.

 • Co je GDPR?

  GDPR je zkratka pro General Data Protection Regulation, v angličtině se označuje jako GDPR nebo General Data Protection Regulation. Jde o nařízení Evropské unie, které upravuje, jak musí soukromé společnosti nakládat s osobními údaji. Nařízení vstoupilo v platnost 27. dubna 2016 a povinné je od 25. května 2018. Normy pro ochranu údajů jsou tak standardizované a závazné v celé EU . Text GDPR je poměrně obecný a měl by být implementován do konkrétního vnitrostátního práva. K tomu je určeno tzv. nařízení ePrivacy.

 • Co je nařízení o soukromí a elektronických komunikacích?

  Nařízení o ePrivacy má v budoucnu upravit nakládání s osobními údaji zejména v elektronické komunikaci (internet, e-mail, …). Nařízení by se nemělo zaměňovat se směrnicí o ePrivacy („směrnice o souborech cookie“), která vstoupila v platnost před GDPR a omezuje používání souborů cookie. Vzhledem k tomu, že text GDPR pojednává o ochraně údajů obecně, členské státy potřebují hlubší zákony nebo nařízení, aby pokryly konkrétní případy a oblasti použití. Zejména ochrana dat na internetu hraje důležitou roli, protože se zde shromažďuje a zpracovává velké množství informací a osobních údajů. Zpracování dat je přitom pro uživatele do značné míry netransparentní, protože probíhá na pozadí. Kombinace nařízení GDPR a ePrivacy klade vysokou prioritu na to, jak nakládáte s cookies .

Kdo musí dodržovat GDPR cookies?

S ohledem na online reklamu hrají GDPR cookies roli mimo jiné, kdy

 • vydavatel má sídlo v EU
 • inzerent sídlí v EU
 • zprostředkovatelé/sítě/makléři/… sídlí/sídlí v EU
 • návštěvník webu / příjemce reklamy má sídlo v EU
 • zúčastněná třetí strana (např. poskytovatel reklamního serveru) sídlí v EU

To znamená, že GDPR se vztahuje i na společnosti, které nemají sídlo v EU, ale dodávají reklamu občanům EU .

Consent-Lösungen für Agenturen

Historie GDPR

Evropský parlament zveřejňuje první doporučení
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu má za sebou první „orientační hlasování“.
Evropský parlament, Rada a Komise ukončují jednání
Výbor EU hlasuje pro jednání mezi těmito třemi stranami
Rada EU doporučení přijímá
Evropský parlament doporučení přijímá
Předpisy vstupují v platnost
Předpisy mají nyní platit ve všech členských státech
Očekává se, že vstoupí v platnost nařízení o ePrivacy
 

Zůstaň aktualní!

Odebírat novinky

Pomohli jsme již více než 25 000 webům splnit požadavky GDPR, TTDSG a ePrivacy

Mezi naše klienty patří některé z největších webových stránek a nejznámější značky na světě.

… a mnoho dalších.

Bitte beachten Sie: Obwohl der ConsentManager CMP viele Funktionen wie das Blockieren von Codes und Cookies von Drittanbietern bietet, verwenden nicht alle unserer Kunden alle Funktionen. Bitte beurteilen Sie unsere Funktionen daher nicht nur danach, wie unsere Kunden unser Tool verwenden.

Na bezpečné straně

Co jsou osobní údaje podle textu GDPR?

Osobní údaje vyžadují zvláštní ochranu. Zejména, pokud to nevyžaduje plnění smlouvy nebo oprávněné zájmy, musí uživatel před zpracováním, uložením nebo předáním jeho údajů dát výslovný souhlas .

 • Přihlášení a odhlášení souborů cookie GDPR

  Tento souhlas se označuje jako opt-in . Postup znáte například z newsletterů: Musíte se aktivně registrovat a ještě potvrdit e-mailovou adresu (double opt-in). Firmy vám nesmí posílat nevyžádanou reklamu.

  Například některé zákony na ochranu soukromí, jako je kalifornský zákon o ochraně osobních údajů spotřebitelů (CCPA) v Kalifornii, poskytují možnost odhlášení, což znamená, že uživatelé mohou soubory cookie odmítnout. V tomto případě jsou soubory cookie nastaveny jako výchozí; návštěvník je může zrušit.

 • Zvláštní práva subjektů údajů

  • Informační povinnost odpovědné osoby: O zpracování údajů musíte návštěvníka informovat komplexně a úplně. To také zahrnuje účely/cíle/záměry a další příjemce, jako jsou poskytovatelé třetích stran. Musíte také informovat uživatele o jeho právech v oznámení o souborech cookie GDPR
  • Právo na informace : Na žádost dotčené osoby musíte poskytnout úplné informace o tom, zda a jaké údaje jste uložili nebo předali, za jakým účelem atd.
  • Právo na opravu : Pokud uživatel souhlasí se zpracováním údajů, musíte je na požádání opravit nebo aktualizovat.
  • Právo na výmaz („být zapomenut“): Uživatel může svůj souhlas odvolat a také nařídit okamžité smazání.
  • Právo na omezení zpracování: Subjekt údajů vás může požádat, abyste omezili použití shromážděných údajů, a to i v případě, že předchozí souhlas poskytl k širšímu zpracování.

Co znamenají soubory cookie GDPR pro můj online marketing?

Pro online reklamu má GDPR zejména následující význam:

 1. Bez souhlasu již není možné nastavovat cookies . To znamená, že můžete sledovat pouze akce, ke kterým dal uživatel výslovný souhlas. Všechny ostatní soubory cookie musí být blokovány. Potřebujete text upozornění na soubor cookie GDPR.
 2. Ukládání osobních údajů již není možné bez souhlasu. V souvislosti s online marketingem se to týká zejména IP adresy návštěvníka.
 3. Bez souhlasu již není přenos osobních údajů možný. Například v rámci OpenRTB nebo ve formě zástupných symbolů již nesmíte předávat údaje, jako je IP adresa návštěvníka.
Consent-Lösung für DSGVO, TTDSG, CCPA, PIPEDA

Článek 9 GDPR

Zpracování speciálních kategorií

Zpracování osobních údajů je pro inzerenty o to zajímavější, čím jsou k dispozici podrobnější informace o jejich cílové skupině. GDPR výslovně chrání některé osobní údaje ještě více.

  omezení zpracování dat

 • Zpracování následujících údajů je proto podle článku 9 GDPR výslovně zakázáno:
  • Etnického původu
  • Politické názory/Unie
  • víra/náboženství
  • Genetická/biometrická data
  • zdravotní údaje
  • sexuální orientace
 • Výjimky v článku 9 GDPR

  Výjimky jsou definovány v čl. 9 odst. 2 GDPR:

  • Subjekt údajů výslovně souhlasí se zpracováním pro stanovené účely. Zpracování je nezbytné k tomu, aby subjekt údajů mohl uplatnit svá práva a plnit své povinnosti
  • Životní zájmy
  • Zpracování neziskovou organizací v rámci její oprávněné činnosti nebo členství. Pokud je subjekt údajů například členem politické strany, může informace o stranické příslušnosti zpracovávat interně
  • Subjekt údajů údaje zveřejnil
  • V soudních aspektech
  • Značný veřejný zájem
  • zdravotní péče a pracovní lékařství
  • Péče o veřejné zdraví / Reakce na mimořádné události
  • Archivní práce, vědecký, historický výzkum a omezené pro statistiku

Článek 9 GDPR banner cookie

Třetí strany nastavují soubory cookie a shromažďují data na vašich webových stránkách. Jako provozovatel zodpovídáte za informování návštěvníků a potvrzení cookies. Pokud tedy poskytovatelé třetích stran chtějí shromažďovat a zpracovávat osobní údaje ve smyslu článku 9 GDPR, banner cookie GDPR musí obsahovat stanovené účely. Je proto třeba s nimi zacházet ještě citlivěji než s obecnými výroky o věku, pohlaví apod. Transparentností získáte spokojenost zákazníků a vyšší míru akceptace. Získáte také vyšší prodeje prostřednictvím příjmů z reklamy od inzerentů na vašem webu.

IAB konformes CMP, DSGVO, TTDSP, CCPA und mehr

Co znamenají soubory cookie GDPR pro můj web?

Pokud jste vydavatel, vydavatel, síť, SSP, agentura nebo inzerent, budete s největší pravděpodobností muset v budoucnu získat souhlas uživatele . K tomu potřebujete poskytovatele správy souhlasu, jako je náš Consentmanager .

 • Soubor cookie banner GDPR

  Banner cookies informuje návštěvníka o souborech cookies a jejich fungování . Cookies, které jsou nutné pro fungování webu, musí být (logicky) akceptovány. Oznámení o souboru cookie GDPR nesmí obsahovat žádné předem nastavené zaškrtnutí. Zákonodárce nepředepisuje, jak má banner cookie GDPR vypadat. Využijte proto volnost a svobodu navrhnout upozornění na soubory cookie tím nejlepším možným způsobem . Se správným know-how jste v souladu s právními předpisy a zároveň přátelští k zákazníkům!

 • Nastavte soubory cookie GDPR pomocí Správce souhlasu

  S naším poskytovatelem správy souhlasu máte úplný přehled o souborech cookie GDPR, které používáte. S hotovými návrhy a texty ve více než 30 jazycích můžete začít okamžitě a vždy s jistotou v souladu s GDPR. Integrovaný prohledávač souborů cookie denně kontroluje na vašem webu nové poskytovatele a automaticky blokuje všechny soubory cookie bez souhlasu (souhlasu). Náš nástroj lze integrovat do jakéhokoli běžného systému a je kompatibilní prakticky se všemi aplikacemi. Banner GDPR cookie si můžete přizpůsobit svému designu a znění a provést další nastavení, například s ohledem na tlačítka. Systém pomocí A/B testování určuje, která nastavení fungují nejlépe, tj . mají nejlepší míru přijetí mezi návštěvníky.

 • Snadná ochrana dat

  Pokud uživatelé využijí svá práva, musí okamžitě jednat. Musíte poskytnout úplné informace , omezit data nebo je úplně smazat . To vás staví před výzvu, abyste byli schopni určit všechny tyto informace, zpracovat je a odpovídajícím způsobem je změnit. S naším správcem souhlasu je to velmi snadné. Poskytuje vám nejen cenný pracovní čas , ale také zajišťuje právní jistotu a rychlé zpracování uživatelských dotazů. Vaše profesionální reakce a příkladné zacházení s citlivými daty zvýší spokojenost vašich zákazníků. To následně zvyšuje důvěru ve vaši společnost (ve vaše produkty, služby atd.).

Balíčky

Basic

0
Trvale zdarma pro
webová stránka
 • 5 000 zobrazení / měsíc vč.
 • V souladu s GDPR
 • Předpřipravené návrhy
 • 1 procházení/týden
 • Podpora: vstupenky
 • další Pohledy lze rezervovat
 • CMP kompatibilní s IAB TCF
 • standard IAB GPP
 • A/B testování a optimalizace
 • další uživatelské účty

Beginner

19
Měsíčně pro
webová stránka
 • 100 000 zobrazení / měsíc vč.
 • další Zobrazení:0,1  / 1000
 • V souladu s GDPR
 • Přizpůsobitelné designy
 • 3 procházení/den
 • Podpora: vstupenky
 • A/B testování a optimalizace
 • CMP kompatibilní s IAB TCF
 • standard IAB GPP
 • další uživatelské účty
Velmi populární

Standard

49
Měsíčně po dobu až
3 webové stránky nebo aplikace
 • 1 milion zobrazení / měsíc vč.
 • další Zobrazení:0,05  / 1000
 • V souladu s GDPR
 • CMP kompatibilní s IAB TCF
 • standard IAB GPP
 • Přizpůsobitelné designy
 • A/B testování a optimalizace
 • 10 procházení/den
 • Podpora: Vstupenka a e-mail
 • další uživatelské účty

Agency

195
Měsíčně po dobu až
20 webových stránek nebo aplikací
 • 10 milionů zobrazení / měsíc vč.
 • další Zobrazení:0.02  / 1000
 • V souladu s GDPR
 • CMP kompatibilní s IAB TCF
 • standard IAB GPP
 • Přizpůsobitelné designy
 • A/B testování a optimalizace
 • 100 procházení/den
 • 10 dodatečných uživatelské účty
 • Podpora: Vstupenka, e-mail a telefon
 • Správce osobních účtů

Enterprise

Na požádání
Měsíční cena dle individuální dohody
 • Jakékoli zobrazení / měsíc
 • další Zobrazení:0.02  / 1000
 • V souladu s GDPR
 • CMP kompatibilní s IAB TCF
 • standard IAB GPP
 • Přizpůsobitelné designy
 • A/B testování a optimalizace
 • Jakékoli procházení/den
 • jakýkoli dodatek. uživatelské účty
 • Podpora: Vstupenka, e-mail a telefon
 • Správce osobních účtů

Odpovědnost a sankce

 • Podle čl. 82 odst. 1 písm. 2 GDPR odpovídá za škodu každá osoba odpovědná za zpracování . Vzhledem k tomu, že návštěvník vašeho webu dává souhlas (souhlas) se zpracováním osobních údajů, odpovídáte za správu souhlasů v souladu s GDPR.

 • Podle čl. 83 odst. 1 písm. 1 GDPR musí být v každém jednotlivém případě účinné, přiměřené a (výslovně!) odrazující. Výše sankcí závisí na typu a závažnosti provinění proti GDPR cookies. Zákonodárce přikládá ochraně údajů značný význam. Vaši zákazníci to vidí stejně. Soulad s GDPR je proto ve vašem nejlepším zájmu jak z finančních důvodů, tak z důvodů dobré pověsti.

 • Příklad: V případě porušení souhlasu (jako je článek 9 GDPR) nebo práv dotčených osob hrozí pokuta až 20 milionů EUR nebo 4 % celosvětového ročního obratu ; počítá se vyšší částka.

 • Náš základní balíček od Consentmanager je zdarma a dostupný ve standardním balíčku od 50 eur měsíčně.

Kontrola webu GDPR

S naší bezplatnou kontrolou webu GDPR můžete zkontrolovat, zda vaše webové stránky splňují GDPR. Prohledávač souborů cookie integrovaný ve správci souhlasu provádí tuto kontrolu webu GDPR několikrát denně, aby našel a kategorizoval nové poskytovatele a soubory cookie. Takže jste vždy na bezpečné straně.

Cookie-Consent-Management und Cookie-Banner von consentmanager

Zajistěte již nyní soulad svých webových stránek s novým zákonem o ochraně osobních údajů (TTDSG).

 • Otestujte souhlasmanager a nabídněte svým návštěvníkům hmatatelnou přidanou hodnotu , která vytvoří důvěru. V posledních měsících se objevují zprávy o úniku dat a nedostatečné ochraně soukromí. Profesionálním dotazem od správce souhlasu dáte svým návštěvníkům najevo, že toto téma berete velmi vážně.
 • A co víc: hned od začátku svěřujete všechna rozhodnutí transparentně do rukou svých potenciálních zákazníků. To bude mít pozitivní vliv na image a serióznost vašeho webu . Nejen, že zajišťují dodržování zákona o ochraně osobních údajů, ale aktivně investují do spokojenosti návštěvníků. Hodnocení a konverze lze optimalizovat snížením míry okamžitého opuštění a prodloužením doby pobytu.
 • Zde se můžete přesvědčit, že se vám Consightmanager může vyplatit nejen na důležité úrovni ochrany dat. Nový zákon o údajích byl strategicky důležitý nejpozději od přijetí rozhodnutí. Se správcem souhlasu můžete implementovat holistické řešení, ze kterého budete jako provozovatel webu těžit na mnoha úrovních. První kroky můžete udělat hned teď.
 

Zůstaň aktualní!

Odebírat novinky

Často kladené otázky

Nejste si jisti, zda potřebujete CMP?

Abychom vám pomohli s věcmi, jako je GDPR, CMP a souhlas, sepsali jsme zde nejčastější dotazy.

V souladu s nařízením o ePrivacy a GDPR musí být soubory cookie vybrány prostřednictvím přihlášení. To znamená, že předem nejsou vybrány žádné (výchozí). Pokud chcete povolit zpracování příslušné kategorie, musíte podle GDPR výslovně a aktivně souhlasit s cookies. Banner o souborech cookie GDPR vysvětluje typy souborů cookie a jejich použití. Souhlas je povinný pouze pro ty GDPR cookies, které zajišťují fungování webu.

Pomocí naší bezplatné kontroly webu GDPR můžete zkontrolovat, zda váš web správně přijímá soubory cookie GDPR
klade. S Consentmanager se kontrola shody provádí automaticky.

Aby byly soubory cookie v souladu s GDPR, vyžadují souhlas uživatele. musíte ho
informovat komplexně a kompletně pomocí banneru GDPR cookie. Podle GDPR jsou to cookies
blokovat bez souhlasu.

Upozorňujeme, že nemůžeme poskytovat právní poradenství. Některé body tohoto FAQ se také mohou v průběhu času měnit nebo být soudy vykládány odlišně. Proto se vždy poraďte se svým právníkem!