Že jo

6 let GDPR: Oslava jeho dalekosáhlého dopadu


Image for the anniversary of the GDPR on 25 May with

Blíží se šesté výročí 25. května 2024 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) , které od svého vstupu v platnost 25. května 2018 ovlivňuje standardy ochrany údajů po celém světě. GDPR nejen zásadně změnilo zabezpečení a správu osobních údajů, ale také posílilo práva fyzických osob a jasně definovalo povinnosti organizací.

Prostředí ochrany údajů před GDPR

Před zavedením GDPR byla ochrana údajů v Evropě regulována směrnicí o ochraně údajů 95/46/ES z roku 1995 , která již nevyhovovala novým výzvám digitálního věku. Rychlý rozvoj digitálních technologií a řada významných případů narušení dat zvýšily povědomí a obavy ohledně potřeby lepší ochrany dat. To vedlo k volání po silnější a jednotnější legislativě ochrany osobních údajů, což nakonec vedlo ke schválení GDPR.

Nejdůležitější změny GDPR a jejich dopady

Zlepšená práva jednotlivců

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů výrazně posílilo práva fyzických osob. Patří mezi ně právo na výmaz údajů za určitých podmínek, právo na přenositelnost údajů a rozšířená přístupová práva, která zajišťují větší transparentnost při používání osobních údajů.

Jasné požadavky na souhlas

Další důležitou změnou je restrukturalizace požadavků na souhlas. Souhlas musí být nyní výslovný, informovaný a dobrovolný, což posiluje kontrolu jednotlivců nad jejich osobními údaji a zvyšuje transparentnost.

Povinnost hlásit úniky dat

Společnosti jsou povinny do 72 hodin hlásit určité typy narušení dat příslušným úřadům. Toto nařízení má podporovat rychlou reakci a minimalizovat možné škody postiženým.

Celosvětový dosah

Oblast působnosti GDPR se vztahuje i na společnosti mimo EU, které zpracovávají údaje od obyvatel EU . Tento globální rozměr podtrhuje dalekosáhlý dopad nařízení.

Vzhledem k tomu, že obecné nařízení o ochraně osobních údajů vstoupilo v platnost před šesti lety, měli bychom i nadále vítat jeho transformační roli v ochraně údajů a uznávat posílení práv na soukromí a stanovení standardů pro toky údajů na celosvětové úrovni.

V budoucnu budou nové technologie, jako je umělá inteligence a strojové učení, nadále ovlivňovat vývoj ochrany dat v EU a mohou vyžadovat nové předpisy. Pro podporu bezpečné digitální budoucnosti a pro zvýšení důvěry v ochranu osobních údajů bude zásadní pokračovat v dodržování zásad GDPR.

Další informace o historii GDPR a také podrobné vysvětlení nejdůležitějších aspektů naleznete na naší vyhrazené stránce: https://www. consentmanager


více komentářů

Webinar mit Google: Google Consent Mode v2 verstehen und nahtlos integrieren
videa

Webinář se společností Google: Pochopení a bezproblémová integrace Google Consent Mode v2

Z důvodu vysoké poptávky po informacích o nastavení a řešení nových požadavků Google Consent Mode v2 uspořádal consentmanager společně s Googlem 12. června 2024 další webinář na toto téma. Webinář proběhl v němčině. Nestihli jste to? Žádný problém! PDF pro webinář lze nalézt zde ke stažení . Dennis Gingele z Google a Jan Winkler z […]
Nový

Newsletter 05/2024

Nová integrace pro Slack, MS Teams a další S aktuální aktualizací je vám nyní v systému k dispozici nová integrační funkce pro Slack, MS Teams, Zapier a n8n. Funkce vás pohodlně upozorní ve Slacku, Teams nebo jakémkoli jiném nástroji o důležitých změnách a novinkách (např. nalezené nové soubory cookie) ve vašem účtu CMP. Pro kontrolu […]