Nový

Newsletter 2020/11


zprávy

Vzhledem k vysoké poptávce jsme se tento měsíc zaměřili na vylepšení reportů. Kromě pohodlnějšího náhledu na načítání jsme opět rozšířili rozsah reportingu a nově také evidujeme návštěvy, ignorované vrstvy souhlasu, aktivní skoky a další. Získáte tak ještě komplexnější obrázek o tom, jak vaši návštěvníci komunikují s vrstvou souhlasu.

Google Analytics a eTracker

Uživatelům jsme také zjednodušili instalaci a obsluhu analytických nástrojů od Google a eTracker. S nejnovější aktualizací nyní ConsentManager podporuje režim souhlasu Google a signál souhlasu z eTracker. Nástroje tak lze používat tak, že se provede započítání, ale bez udělení souhlasu se nenastaví žádné soubory cookie.

Změny zásad IAB TCF

Jak bylo oznámeno v posledním zpravodaji, IAB upravila pokyny pro účast v IAB TCF. Vezměte prosím na vědomí následující změny:

  • Nastavení motivu nyní zobrazuje hodnotu barevného kontrastu při nastavování barvy pro tlačítka přijmout/odmítnout/nastavení/uložit. IAB vyžaduje, aby barevný kontrast byl alespoň 5:1 (popředí vs. pozadí). S aktuální aktualizací je tato hodnota kontrastu povinná. Motivy používající nižší hodnotu kontrastu ztratí nastavení souladu s IAB. Zkontrolujte prosím své návrhy .
  • S aktuální aktualizací jsme zakázali možnost změnit uvítací text první úrovně, pokud je v CMP povolen IAB TCF. Zákazníci, kteří chtějí změnit text, potřebují další schválení od správce souhlasu. Stávající texty nejsou ovlivněny.

Více nových funkcí a změn

  • Vylepšení webových stránek AMP
  • Možnost udělat logo klikací
  • Nový rozsah souhlasu pro subdomény
  • Vylepšení automatického blokování
  • … a mnohem víc.

více komentářů

Digital Services Act
Že jo

Vztahuje se zákon o digitálních službách (DSA) i na vaši společnost? Online platformy mají další povinnosti

Zákon o digitálních službách stanoví další požadavky na transparentnost pro online platformy. Definice online platformy podle DSA se může vztahovat na vaši firmu. V důsledku toho můžete být požádáni o splnění dalších požadavků na transparentnost DSA. Čtěte dále a zjistěte, zda vaše firma spadá do této kategorie a jaké kroky můžete podniknout, abyste zůstali v […]
A picture of a cookies with a red circle in the middle and the caption 1st party cookies and 3rd party cookies
Nový

Eliminace souborů cookie třetích stran a úprava vašeho nastavení rozsahu souhlasu CMP

Chystané zrušení souborů cookie třetích stran znamená velkou změnu v používání rozsahů souhlasu consentmanager souhlasu. Od června již nebude consentmanager nastavovat soubory cookie třetích stran pod doménou consentmanager . V důsledku této změny budou odstraněny některé z našich možností rozsahu souhlasu, jako je souhlas pro konkrétní účet a souhlas pro konkrétní CMP, používané se soubory […]