Whistleblower software

Směrnice EU o oznamovatelích pro společnosti

Směrnice EU o oznamovatelích je právním rámcem EU, který se vztahuje na společnosti v EU a/nebo mimo ni. Má podporovat zaměstnance při oznamování neetických aktivit v rámci společnosti. Důležité: Vzhledem k tomu, že každý členský stát EU je odpovědný za další implementaci na vnitrostátní úrovni, měli byste se ujistit, že splňujete požadavky zákona, který se na vás vztahuje. Co přesně obsahuje směrnice EU o oznamovatelích? Kdo může být whistleblower? A jak můžete zajistit soulad se softwarem pro oznamovatele consentmanager ?

Čtěte dále a dozvíte se o aktuálním stavu zásad pro oznamovatele, jejich požadavcích a budoucích funkcích našeho softwaru pro oznamovatele.

Consent-layer für rechtssichere Websites

Co je směrnice EU o oznamovatelích?

Směrnice EU o oznamovatelích (neboli směrnice EU o oznamovatelích), známá také jako směrnice (EU) 2019/1937, je právní předpis určený ke zlepšení ochrany oznamovatelů vytvářením bezpečného a konzistentního prostředí pro jednotlivce. Oznamovatelé jsou lidé, kteří oznamují nesprávné chování na pracovišti, a cílem této politiky je umožnit jim tak učinit beze strachu z odvety.

Směrnici zavedla Evropská unie v roce 2019. Každá z 27 členských zemí EU měla do 17. prosince 2021 na implementaci požadavků směrnice do svých vnitrostátních právních a institucionálních systémů.

software pro oznamovatele consentmanager

Náš software pro whistleblower poskytuje vaší společnosti všechny potřebné nástroje a snadno použitelný systém, abyste mohli snadno splnit směrnici EU o whistleblowingu a zákon o ochraně whistleblowerů (HinschG).

  • Jaké funkce nabízí software pro consentmanager ?

    Zabezpečené a snadno dostupné kanály pro podávání zpráv: Náš software pro oznamování nabízí bezpečné a snadno dostupné kanály pro podávání zpráv. Oznamovatelé mají k dispozici speciální formulář, pomocí kterého mohou nahlásit zneužití kdykoli a odkudkoli.

  • Jednoduché uživatelské rozhraní: Náš software pro oznamovatele má intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které oznamovatele provede procesem hlášení. To zahrnuje jasné pokyny, jak podat hlášení, a všechny požadované dokumenty.
  • Anonymita oznamovatelů: Software pro oznamovatele od consentmanager umožňuje oznamovatelům hlásit anonymně. Vaše identita bude chráněna po celou dobu ohlašovacího procesu v souladu s přísnými požadavky na ochranu osobních údajů Zásad pro oznamování.
  • Zabezpečené ukládání dat: Pro přístup ke zprávám lze přidělit speciální oprávnění. Náš software zajišťuje, že všechna data hlášení a oznamovatelů jsou uchovávána bezpečně a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a požadavky na uchovávání údajů, takže k těmto údajům mají přístup pouze oprávněné osoby.

     

Takto funguje whistleblower software od consentmanager

Oznamovatelé mohou snadno podat hlášení pomocí online formuláře, který můžete vložit na svůj web pouhým zkopírováním a vložením kódu skriptu. Případně můžete svým zaměstnancům poskytnout QR kódy, které mohou zaměstnanci naskenovat a vyplnit formulář offline. Tato flexibilita zajišťuje, že hlášení lze podávat anonymně. Po odeslání jsou zprávy přímo přístupné prostřednictvím řídicího panelu consentmanager , kde je lze pečlivě spravovat a kategorizovat podle stavu zpracování, např. jako právě přijaté, probíhající nebo již vyřešené.

Form of consentm

Aktuální stav směrnice EU o whistleblowerech

Společnosti se sídlem v členských státech EU a s minimálně 50 zaměstnanci musí nastavit systém, který zajistí bezpečnost oznamovatelů a nabídne bezpečnou a právně vyhovující možnost hlášení. Je třeba poznamenat, že v různých zemích se očekávají další změny, protože každý členský stát v rámci Evropské unie může zavést dodatečné požadavky. Na společnosti v Německu se vztahuje zákon o ochraně oznamovatelů (HinschG), který vstoupil v platnost 2. července 2023.

Ujistěte se, že vaše firma zůstává v souladu. Nyní si bezplatně ověřte své dodržování u consentmanager .

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Nejste si jisti, zda potřebujete software pro oznamování?

Zde jsme sestavili nejčastější dotazy.

Směrnice EU o oznamování oznamovatelů a podobné zákony v mnoha dalších zemích, jako je německý zákon o ochraně oznamovatelů (HinschG), nabízejí oznamovatelům vysokou úroveň ochrany. Jste chráněni před odvetnými opatřeními, jako je propuštění, degradace nebo obtěžování za nahlášení protiprávního jednání. Jejich identita je také chráněna, aby mohli nahlásit zneužití anonymně a důvěrně. Rozsah ochrany se však může lišit v závislosti na platných zákonech a nařízeních a v praxi může být obtížné zajistit plnou ochranu. Oznamovatelům se doporučuje, aby dodržovali řádné oznamovací postupy a spolupracovali s příslušnými orgány s cílem maximalizovat jejich ochranu. Kromě toho se ochrana nesmí vztahovat na oznamovatele, kteří se dopustili nebo se podíleli na oznámeném pochybení, protože tyto osoby mohou být trestně stíhány.

Podle směrnice EU o oznamovatelích mají organizace působící v Evropské unii obecně povinnost zřídit systém oznamovatelů, pokud splňují určitá kritéria. Zejména společnosti s alespoň 50 zaměstnanci jsou povinny nastavit interní mechanismy výkaznictví. Společnosti musí také poskytnout jasné pokyny, jak mohou zaměstnanci hlásit nesprávné jednání v rámci společnosti a jak jsou chráněni jako oznamovatelé. Přesná kritéria a požadavky se však mohou v jednotlivých zemích lišit, proto je vhodné zjistit si přesné podrobnosti u místních úřadů.

Abyste vyhověli směrnici EU o oznamovatelích, měli byste nastavit bezpečný a snadno dostupný kanál pro podávání zpráv. Tyto kanály slouží jako primární prostředek pro zaměstnance a zainteresované strany k hlášení případů nesprávného chování. Společnosti by měly vytvořit bezpečné prostředí, které povzbudí jednotlivce k tomu, aby vyjádřili své obavy, a zajistit, aby bylo možné podávat hlášení bez obav z odvetných opatření. Tyto mechanismy podávání zpráv hrají klíčovou roli při podpoře transparentnosti a odpovědnosti v rámci organizací a umožňují včasnou identifikaci a řešení problémů, které by jinak mohly zůstat neřešené.

Upozorňujeme, že nemůžeme poskytovat právní poradenství. Některé body tohoto FAQ se také mohou v průběhu času měnit nebo být soudy vykládány odlišně. Proto se vždy poraďte se svým právníkem!