Že jo

Banner souhlasu se soubory cookie pro Švýcarsko


bílý kříž na červeném pozadí

Ve Švýcarsku je od 25. září 2020 v platnosti nový zákon o ochraně osobních údajů (DSG). Přináší s sebou mnoho inovací. Zde je krátký výňatek toho, co je pro weby důležité.

Musí mít webová stránka vrstvu souhlasu/banner souborů cookie?

Soubory cookie jsou definovány ve švýcarském právu v čl. 45c písm. b švýcarského zákona o telekomunikacích (TCA). Podle tohoto nařízení musí provozovatelé webových stránek ve Švýcarsku informovat uživatele webových stránek o používání souborů cookie a jejich účelu a informovat uživatele webových stránek, že mohou toto zpracování odmítnout. čl. 45c písm. b FMG nestanoví žádné zvláštní formální požadavky na informační povinnost, proto lze podle doktríny informační povinnost obvykle splnit připojením odkazu na cookies, např. v prohlášení o ochraně osobních údajů.

Bez ohledu na tuto právní situaci se používání vrstvy souhlasu/banneru souborů cookie provozovateli webových stránek ve Švýcarsku stále doporučuje z následujících důvodů:

  • Švýcarský úřad pro ochranu osobních údajů, Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), je toho názoru, že minimálně při získávání zvláště citlivých osobních údajů nebo osobnostních profilů pomocí souborů cookie musí být dotčení uživatelé webových stránek při návštěvě webu výslovně požádáni. webu, zda souhlasíte s tímto zpracováním. Toto stanovisko FDPIC není právně závazné; použití banneru souhlasu/banneru cookies by přesto mohlo minimalizovat jakákoli právní rizika.
  • Švýcarské webové stránky, které nejsou zaměřeny pouze na uživatele ve Švýcarsku, ale také v EU a které zejména Lidé v EU, kteří nabízejí zboží nebo služby, musí každopádně dodržovat (přísnější) normy EU pro používání cookies.

Jaké minimální informace musí být uvedeny?

Jak je vysvětleno výše, vrstva cookie není podle švýcarského práva nezbytná, ale doporučuje se. Dá se předpokládat, že v samotné vrstvě cookie by měl stačit stručný odkaz na používání souborů cookie a odkaz na další informace v prohlášení o ochraně údajů.

V souladu s požadavky čl. 45c písm. b FMG uživatele webu (i) informovat o používání souborů cookie a jejich účelu a (ii) uvést, že se mohou od dotyčného zpracování odhlásit.

Způsob, jakým může být splněna povinnost uvést možnost odmítnutí, závisí na typu a prostředí daného zpracování údajů. V nejběžnějším případě zpracování cookies na webové stránce postačí upozornit uživatele na webové stránce, že si mohou upravit zpracování cookies svým webovým prohlížečem odpovídajícím nastavením programu, který by měl být stručně popsán obecně podmínky. To platí i pro technologii používanou pro zpracování dat; uživatelé by měli být schopni zhruba pochopit, co se děje. Pokud je používání souborů cookie pro využití nabídky nebo části nabídky povinné (protože nabídka by jinak již nefungovala správně), mělo by stačit informovat uživatele a upozornit na to, že může používat pouze webovou stránku. (s plnou funkčností), pokud umožňuje soubory cookie. V takovém případě můžete odmítnout používání webové stránky vůbec nebo s omezenou funkčností.

Je potřeba opt-in, opt-out nebo je to čistě povinnost poskytovat informace?

čl. 45c písm. b FMG obecně poskytuje řešení opt-out. Ze stejných důvodů jako v odpovědi na první otázku výše se však stále doporučuje používat řešení pro přihlášení, jako je banner cookie.


více komentářů

Jetzt zu consentmanager wechseln

Newsletter 07/2024

nabídka změny consentmanager Nejste spokojeni se svým současným poskytovatelem správy souhlasu, ale bojíte se technického úsilí, které by změna mohla znamenat? Pak pro vás máme atraktivní nabídku. Nyní přejděte na consentmanager a díky našemu novému režimu kompatibility bude technické přepnutí snadné. Co pro to musíte udělat? Jednoduše nahraďte nějaký kód na svém webu a můžete […]
Einhaltung der EU-Verordnung über künstliche Intelligenz consentmanager
Že jo

Nařízení EU o umělé inteligenci

Nařízení EU o umělé inteligenci vstoupí v platnost v srpnu 2024 Po prvním návrhu Evropské komise v dubnu 2021 přijal Evropský parlament nařízení EU o umělé inteligenci. Toto bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie v červenci 2024 a nyní je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích členských států EU. Nařízení oficiálně vstoupí v […]